ทางเราได้เปิดโอดาสให้บุคคลทั่วไปทีสนใจมาร่วมธุรกิจกับเราในต้นทุนที่ต่ำ การถือหุ้นตั้งแต่ 30-80% ผลแพ้ชนะของลูกค้าจะถูกคำนวณอย่างดีและแม่นยำ ผ่านโปรแกรมเว็บไซต์ ทำให้เอเย่นบอลสามารถเข้าดูเองและติดตามยอดได้ 24 ชม โดยเราจะมีเงื่อนไขการวางเงินที่ไม่สูงมากเกินไป เอเย่นบอลสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอด ผ่านทางไลน์ AGENTGROUP โดยระดับจะเป็น Agent